Rezultaty

1. Oparte na dowodach, wymierne efekty uczenia się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, uzyskane poprzez konsultacje z organizacjami szkoleniowymi, akademickimi oraz rzeczoznawcami
i ekspertami

2. Instytucje formalnego kształcenia i szkolenia zawodowego, materiały szkoleniowe i ewaluacyjne oraz zestaw narzędzi dla trenera prowadzącego kursy

3. Szkoleniowa gra symulacyjna online wspierająca indywidualną naukę we własnym tempie

4. 5 seminariów szkoleniowych na miejscu (1 na moduł) i 5 wirtualnych warsztatów na temat korzystania z gry symulacyjnej, z udziałem 1100 wykwalifikowanych dekarzy

5. Zarys unijnych wymagań zawodowych dla dekarzy i zaktualizowane profile zawodowe

6. Dokument ze szczegółami unijnych kwalifikacji dla dekarzy

Broszura ROTES

Broszurę projektu można pobrać w następujących językach:

ENFRITELPLROES

Biuletyny ROTES

1. biuletyn: ENFRITELPLROES

Plakat ROTES

ENFRITELPLROES

Projekt struktury programu nauczania i schematu oceny efektów uczenia się

ENFRITELPLROES