Rezultate

1. Rezultate de învățare măsurabile și bazate pe dovezi pentru furnizarea VET, prin consultarea cu formarea academica și experților
din domeniu

2. Unități formale de învățare VET, materiale de instruire și evaluare și un set de instrumente pentru formatori în vederea livrării cursurilor

3. Un joc de simulare de antrenament online pentru a sprijini învățarea individuală, în ritm propriu

4. 5 seminarii de formare la fața locului (1 per modul) și 5 ateliere virtuale despre utilizarea jocului de simulare, cu 1100 de acoperișori calificați

5. Prezentarea cerințelor ocupaționale la nivelul UE pentru acoperișori și profiluri ocupaționale actualizate

6. Un plan cu specificații pentru o calificare la nivelul UE pentru acoperișori

Broșura ROTES

Puteți descărca broșura proiectului în următoarele limbi:

ENFRITELPLROES

ROTES Buletine informative

Primul buletin informativ: ENFRITELPLROES

Afișul ROTES

ENFRITELPLROES

Proiectarea structurii curriculumului și a schemei de evaluare a rezultatelor învățării

ENFRITELPLROES