Despre ROTES

Background

Sectorul acoperișurilor, un subsector al industriei construcțiilor cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 80 de miliarde de euro în 2019, este estimat să atingă 114 miliarde de euro până în 2027, înregistrând o rată de creștere anuală compusă de 4,6%. Această creștere este alimentată în primul rând de apariția inovațiilor tehnologice, de noi nișe de piață (materiale ecologice) și de reglementări de mediu mai stricte.

Cu toate acestea, apariția unor noi tehnici de instalare (acoperișuri verzi, panouri solare), procese asistate de calculator (software de proiectare), îmbunătățiri ale materialelor de acoperiș, combinate cu noi cerințe de produse/materiale (de exemplu, regulamentul produselor de construcție) și obiective ambițioase de eficiență energetică pentru clădiri.(de exemplu, Green Deal – Strategia pentru un val de renovare pentru Europa) a transformat această industrie „tradițională”, ducând la noi cerințe la locul de muncă și ducând la un deficit de lucrători calificați.

Provocări

Creșterea sectorului nu este susținută de o creștere la fel de stabilă a forței de muncă calificate disponibilă. Lipsa forței de muncă este o preocupare prioritară pentru antreprenorii din industria de acoperișuri comerciale, deoarece lucrătorii cu experiență se pensionează și nivelul de reangajare rămâne relativ scăzut. Industria observă, de asemenea, un decalaj între competențele/cunoștințele dobândite de lucrători prin VET și în special învățarea la locul de muncă (WBL), care este o parte indispensabilă a furnizării de formare profesională în acest sector, și competențele/cunoștințele necesare la locul de muncă.

Deoarece schimbările din domeniu au crescut cererea de tehnicieni calificați pentru acoperișuri, nevoia de a echipa producătorii de acoperișuri din industria existentă și viitoare cu competențe/abilități noi și îmbunătățite (tehnice și non-tehnice) a devenit mai evidentă ca niciodată. Creșterea talentului lucratorilor prin Sistemul VET dual (combinând educația profesională și ucenicia) este considerată cea mai eficientă soluție pe termen lung pentru a atrage tineri lucrători și pentru a preîntâmpina deficitul predominant de tehnicieni calificați.

Obiective

1. Actualizarea cerințelor ocupaționale pentru acoperișori care să reflecte nevoile actuale și lipsa de competențe ecologice, digitale și de siguranță

2. Dezvoltarea și pilotarea unui curriculum nou și a unui conținut de formare personalizat pentru formarea profesională duală privind tehnicile de instalare/întreținere a acoperișurilor verzi, instrumente TIC și siguranță

3. Introducerea de metode contemporane, flexibile de furnizare a instruirii și resurse pedagogice cu acces deschis pentru a sprijini dobândirea de competențe în ritm propriu și pentru a îmbunătăți învățarea organizațională

4. Sprijinirea furnizorilor VET în vederea integrării materialelor proiectului și ajustării ofertelor WBL și VET la noile nevoi de competențe

5. Promovarea valorificării rezultatelor ROTES în practica VET, prin validarea, recunoașterea și integrarea cerințelor ocupaționale relevante în cadrele de competențe și schemele de certificare.