Strona główna

Cele

Projekt ROTES ma na celu zwiększenie oferty, jakości i przydatności szkolenia zawodowego dla dekarzy, aby odpowiedzieć na potrzeb rynku pracy oraz pojawiające się potrzeby i niedopasowania w zakresie umiejętności zawodowych, wynikającye z szybkiej ekologizacji i cyfryzacji sektora budowlanego.

Rezultaty

ROTES wniesie wartość dodaną do edukacji dekarskiej poprzez stworzenie programu nauczania,
który obejmie całe spektrum umiejętności i kompetencji wymaganych do pracy na zielonych dachach.

Program nauczania będzie odpowiedni do integracji z formalnym kształceniem i szkoleniem zawodowym (w tym praktykami zawodowymi), nieformalnym szkoleniem w miejscu pracy, ale także do samodzielnego szkolenia.

Wydarzenie upowszechniające

Projekt przewiduje zorganizowanie wydarzenia upowszechniającego (Info-Day) w każdym z krajów partnerskich w roku 2024 w celu promowania rezultatów projektu, zaprezentowania atrakcyjnych możliwości kariery i rozpoczęcia inicjatyw przekwalifikowania w krajach projektu.

Dni informacyjne będą skierowane do:

  • Lokalnych dekarzy i praktykantów dekarskich
  • Formalnych/nieformalnych dostawców usług szkoleniowych
  • Studentów I-VET
  • Indywidualni uczniowie (z mniejszymi możliwościami)
  • Firm dekarskich/budowlanych
  • Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców
  • Władze VET i agencje kwalifikacyjne
  • Obywatelskie organizacje pozarządowe
  • Administratorzy publiczni