Αρχική Σελίδα

Στόχοι

Το έργο ROTES επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά, την ποιότητα και τη συνάφεια της επαγγελματικής κατάρτισης για τους/τις τεχνίτες/ριες στεγών, με στόχο να αντιμετωπίσει τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις αναδυόμενες απαιτήσεις, καθώς και τις αναντιστοιχίες των επαγγελματικών δεξιοτήτων, που προκύπτουν από την ταχεία “πρασίνιση” & ψηφιοποίηση του τομέα των στεγών.

Αποτελέσματα

Το ROTES θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευση των στεγών δημιουργώντας ένα πρόγραμμα σπουδών που θα καλύπτει όλο το φάσμα των δεξιοτήτων &
ικανότητες που απαιτούνται για την εργασία σε συστήματα πράσινων στεγών σε συνθήκες αυξημένης ασφάλειας (καινοτομία περιεχομένου).

Το πρόγραμμα σπουδών θα είναι κατάλληλο για ενσωμάτωση στην τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας), στη μη τυπική εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, στην παροχή WBL – Work Based Learning (εκμάθηση με βάση το χώρο της εργασίας), αλλά και στην αυτοκατευθυνόμενη εκπαίδευση.

Πολλαπλασιαστικές Δράσεις

Το έργο προβλέπει τη διοργάνωση μιας πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης (Ημερίδας) σε καθεμία από τις χώρες των εταίρων το έτος 2024 με σκοπό την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου, την προβολή των ελκυστικών ευκαιριών σταδιοδρομίας στον τομέα και την εκκίνηση πρωτοβουλιών επανεκπαίδευσης στις χώρες του έργου.

Οι ενημερωτικές ημερίδες θα απευθύνονται:

  • Τοπικούς στεγών και μαθητευόμενων στον τομέα των στεγών
  • Φορείς τυπικής/άτυπης κατάρτισης
  • Σπουδαστές I-VET
  • Μεμονωμένους εκπαιδευόμενους (με λιγότερες ευκαιρίες)
  • Εταιρείες στεγών/κατασκευών
  • Επαγγελματικά σωματεία και ενώσεις εργοδοτών
  • Αρχές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οργανισμοί πιστοποίησης
  • Αστικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις
  • Δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι