Αποτελέσματα

1. Τεκμηριωμένα, μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα για την παροχή ΕΕΚ, μέσω διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες σε θέματα κατάρτισης, ακαδημαϊκούς και επιτόπιους
εμπειρογνώμονες

2. Επίσημες μαθησιακές μονάδες ΕΕΚ, υλικό κατάρτισης & αξιολόγησης και εργαλειοθήκη εκπαιδευτών/ριών για την παροχή μαθημάτων

3. Ένα διαδικτυακό παιχνίδι προσομοίωσης για την υποστήριξη της ατομικής, αυτορυθμιζόμενης μάθησης

4. 5 επιτόπια εκπαιδευτικά σεμινάρια (1 ανά ενότητα) & 5 εικονικά εργαστήρια για τη χρήση του παιχνιδιού προσομοίωσης, με 1100 καταρτισμένους/ες στον κλάδο της κατασκευαστικής στεγών

5. Περίγραμμα των επαγγελματικών απαιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ για τους/τις τεχνίτες/ριες στεγών & επικαιροποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα

6. Σχέδιο με προδιαγραφές για ένα προσόν σε επίπεδο ΕΕ για τους/τις τεχνίτες/ριες στεγών

Ενημερωτικό φυλλάδιο ROTES

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου στις παρακάτω γλώσσες.

ENFRITELPLROES

Ενημερωτικά δελτία ROTES

1o Ενημερωτικό δελτίο ROTES: ENFRITELPLROES

Αφίσα ROTES

ENFRITELPLROES

Σχεδιασμός της δομής του προγράμματος σπουδών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύστημα αξιολόγησης

ENFRITELPLROES